Avtale signering

Pure Shipping med avlusnings kontrakt i Nord

Selskapene som har etablert et samarbeid om bekjempelse av lakselus for sine lokaliteter befinner seg i området mellom Myhre i Nord og Steigen i sør. Selskapene har til sammen 20 konsesjoner som Pure Shipping`s båt MS Lautus skal ha ansvaret for i det kommende året.

Som en del og et resultat av denne avtalen ser Pure Shipping i disse dager på muligheten for å utbedre og bygge om Lautus til 100% resirkulering av behandlingsvannet, samt 100% destruering av lakselus, egg og egg strenger.Pure Shipping starter kontrakten med selskapene 1.mai 2018 i Harstad, og har i den forbindelse ønsket alle ansatte i selskapene om bord på åpen båt 1 og 2 mai i Harstad, slik at de kan bli kjent med båt og mannskap.Pure Shipping og mannskapet på MS Lautus ser fram til og gå i gang med samarbeidet og ser fram til et år i Lofoten og Vesterålen området sier Skipper Geir Magne Strand om bord i MS Lautus.

0
Feed

Skriv en kommentar