Lusespyler - Laugar

«Laugar» fjerner lus på fisk inntil ti kilo

Som en del av FoU-opplegget og SkatteFUNN-prosjekt har hver enkelt spyling blitt kartlagt med tanke på effekt i fjerning av lakselus, fiskehelse, sulting før vasking og tid før fisken har vært tilbake i full appetitt. Dødelighet og følgeskader har også blitt kartlagt.

0
Feed

Skriv en kommentar