Avlusing på gang

Fire ukers ventetid på avlusning ga oppstart av nytt rederi

Karl Ove Eines i Pure Shipping har vært involvert i havbruk siden familien startet lakseoppdrett på Nordmørekysten da han var seks år.

– I 2015 begynte vi å se tendenser til å se resistens ved avlusning på våre lokaliteter.

0
Feed

Skriv en kommentar